Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP.

PhanVien.Com . Bai Viet . Cong Nghe Thong Tin . Quan Tri Mang May Tinh . Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP.

Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP

Dịa chỉ IP (Internet Protocol) la mot dia chi duy nhat ma các thiet bi dien tu su dung de nhạn biét và giao tiep lan nhau tren mạng may tinh. Dia chi nay duoc xac dinh bang cach su dung chuản IP (Internet Protocol). Dịnh nghĩa mọt cách don giản hon thì dia chi IP la dia chi may tinh sủ dụng tren Internet. Do vạy mà dịa chi IP là duy nhat doi voi moi thiet bi..

Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP - Ban co dau.
Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP - Ban khong dau.
Sponsored links:

Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP.

Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP.

Ngoai may tinh, nhung thiet bi khác co the co dia chi IP  duy nhat bao gom router, switch, các máy chủ co sỏ hạ tàng, máy in, máy fax Internet và thạm chí là mot so máy dien thoai.

Dia chi IP duoc gan va quan ly boi IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA chỉ dịnh các khói dia chi IP  tói bat ky 4 khu vục dang ky Internet (ARIN, RIPE NCC, APNIC va LACNIC), nhũng noi này sau dó sẽ gan các khoi dia chi IP  nhỏ hon toi các nha cung cap  dich vu Internet va doanh nghiep.

Mot dia chi IP  thong thuòng gom co 32 bit hoạc 4 byte dia chi thuong duoc hiẻn thị bỏi 4 chũ só (mõi só giói hạn tù 0 den 255) va cách nhau bỏi dáu chám. Ta có mọt ví dụ vè dịa chi IP nhu sau: '192.135.67.201'. Pham vi cua các so trong khoảng tù 0 tói 255 thuong duọc hiẻn thị bỏi 8 bit, hay còn gọi là mọt ‘Octet’.

Tuy nhien, han che cua phien ban  dia chi IP  này la so luong  dia chi IP  bị giói hạn doi voi 4, 294, 967, 296. Vi the mot phuong pháp gan dia chi IP mói có ten la CIDR dã thay the cho phuong phap tren. Phuong pháp CIRD cung duoc áp dụng vào phien ban  tiép theo (IPv6) cua dia chi IP.

Phien ban moi cua dia chi IP  la 128 bit hoạc 16 byte chièu rọng, phien bản này se cho phep mot khói luọng lón dia chi IP tro nen san co cho các may tinh  tren Internet.

Phan loại dia chi IP

Co hai loại dia chi IP: IP tĩnh và IP dọng. Khi dia chi IP  cua máy tính là nhu nhau mõi làn máy tính két nói vào mạng thì dó duọc gọi là dịa chỉ IP tĩnh. Tuy nhien, khi dia chi IP  cua may tinh thay doi khác nhau mõi làn máy tính két nói mang thì dó là dịa chỉ IP dọng.

Dia chi IP may bạn la gi?

Cho den bay gio chác hản ban vãn dang thác mác "Dia chỉ IP của toi là gì?" và "Làm thé nào dẻ toi có thẻ xác dịnh duọc dịa chỉ IP của toi".
Khong khó dẻ bạn có thẻ xác dịnh dịa chỉ IP. Tuy nhien các phuong pháp sẽ khác nhau qua các tình huóng khác nhau. Duói day sẽ là mọt só phuong pháp don giản dẻ xác dịnh dịa chỉ IP của máy tính khi dang két nói Internet, khi bạn su dung máy tính Macintosh hay khi su dung may tinh Windows, va thạm chí cả cách nhan dien dia chi IP  của nguòi gủi thu dien tu.

Khi két nói Internet

Tren Internet có rát nhièu trang web  co the dò tìm dia chi IP  khi máy tinh duọc két noi qua Internet. Tuy nhien, neu nhu ban dang tren mot mạng LAN  hay mot mang tai nha, thi các trang web  dó có thẻ sẽ dò tìm dịa chỉ IP của router mạng.

Khi su dung máy tính Macintosh

Tren máy Mac, dia chi IP  duoc tim thay tại bảng dièu khiẻn TCP/IP, khi may tinh la Mac  OS X thì dia chi IP  duoc tim thay tại System Preferences trong mục ‘Internet and Network’ .

Khi su dung may tinh  Windows

Neu ban muon dò tim dia chi IP  cua may tinh  (truòng họp dang sủ dụng Windows) thi qua trinh hoan dò tìm rat don gian:

  • Kich vao 'Start' tren thanh tác vụ Windows.
  • Chon 'Run'.
  • Nhạp ‘cmd’ tại hop nhạp text. Lẹnh này sẽ chuyẻn tói trình don dáu nhác lenh.
  • Tại trình don này, nhạp ‘ipconfig/all’.

Ban se tim thay dia chi IP  cua may tinh  tại truong dia chi IP.

Dò tìm dịa chỉ IP của thu dien tu  nhan duoc

Neu ban muon dò tìm dia chi IP  cua may tinh  dã gủi thu cho bạn thì co the tim thay tại dàu muc (header) thu dien tu. Thong thuong, thong tin nay sẽ duọc ản di. Neu kich vao 'Show Headers' trong khi dọc thu dien tu  tren Internet, thì dia chi IP  cua may tinh  tu noi gui thu sẽ duọc hiẻn thị.

Mọt só giá trị của dịa chỉ IP

Dịa chỉ IP rát hũu ích cho viẹc dò tìm và giải quyét các ván dè vè xam nhạp cũng nhu các mói nguy hiẻm tù Internet. Nhũng dịa chỉ IP này dòng thòi cũng giúp giảm spam thu diẹn tủ hoạc khi bạn nhạn duọc nhũng búc thu vói nhũng lòi de dọa hay các loại virut nguy hiẻm có thẻ xam nhạp thong qua thu diẹn tủ.

Sponsored links:

Theo Buzzle

Updated: 04/03/2008 | Views: 1180 | Comments: 0

Read full: Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP

Post your comment about Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP go to this page.

Read more about Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP

Your comment will be displayed here Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP. Comment title Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP . Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP Cong Nghe Thong Tin in category Quan Tri Mang May Tinh.

Comments on Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP!

Ban co y kien gi ve bai viet Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Lam the nao de xac dinh 1 dia chi IP ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.36.37, 02 February, 2013 22:35:59 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).