26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tin Tuc Do Day . Nhip Song Xa Hoi . 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky.

26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky

26 ngoi mo deu co bia ghi ro ho ten, chuc vu, don vi, cap
bac, que quan, ngay mat cua cac liet si, nhung lai nam “vat vuong”,
tham thuong tren mot canh dong, bi gio mua va thoi gian bao mon xac xo..

26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky - Ban co dau.
26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky - Ban khong dau.
Sponsored links:

26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky.


Gan nua the ky  qua, 26 ngoi mo liet si  ay van yen nghi tren canh dong Me Me (con goi la nghia dia duong tau) thuoc dia phan xom Yen Khang, xa Hung Dong, TP Vinh (Nghe An), de thoi gian  va mua gio tha ho bao mon, pha huy. 26 ngoi mo lup xup nhu nhung mo dat nho, nam lan lon giua nhung lang mo khac, bi cay coi, co dai moc lan luot, khong duoc ai cham soc, tho cung.

Nhung ngoi mo liet si  dang nam khiem ton tai canh dong Me Me.

 

Ong Nguyen Van Lap, 71 tuoi, Chi hoi truong Chi hoi Cuu chien binh khoi 11, phuong Quan Bau, cho biet: “Nhung ngoi mo nay co tu lau lam roi, khoang nhung nam 1960 gi do. Khi lon len toi cung nhu nguoi dan  noi day da thay nhung ngoi mo nay…”.

 

Ong Lap ke sau khi ong di chien dau tai chien truong Tay Nguyen, roi chien tranh  ket thuc, hoa binh lap lai, ong tro ve dia phuong va cung nhu moi nguoi, chang con nho hay de y gi den nhung ngoi mo nay nua.

 

Nghi huu roi ong Lap tham gia hoi Cuu chien binh xom Yen Hoa, xa Hung Dong (TP Vinh). Luc nay ong cung mot so cuu chien binh khac la ong Dang Chan Hung, ong Hoang Minh Le moi co dieu kien khao sat va lap so do cac ngoi mo nay, lap danh sach nhung nguoi dang nam duoi mo.
 

Danh sach 26 liet si  ghi theo thong tin  tren bia mo

 

Ong Lap cho biet: “Nhung ngoi mo nay lau lam roi khong duoc ai ton tao, trung tu nen hau het bia mo da bi lun 2/3 duoi dat. Anh em  cuu chien binh chung toi  hang ngay mang cuoc, thuong de boi dat, duy tu, cham soc… Mot so bia chu cung da mo gan het, chung toi  co gang  ra soat va doc can than roi dua sach but chep lai ho ten tung chien sy…”.

 

Sau nhieu ngay thang co gang, so do mo cung nhu li lich trich ngang cua 26 liet si duoc hoan thanh. Theo do, co 8 nguoi que o Quang Ngai, 3 nguoi o Quang Nam, 2 nguoi que Phu Yen, 2 nguoi que Nghe An  con lai que Ha Tinh, Hai Duong, Khanh Hoa, Dac Lac, Thua Thien Hue, KonTum.
 

Nhieu mo liet si  nam rai rac khap nghia trang Me Me bi co cay vui lap

 

Khong cam tam nhin nhung liet si  da hy sinh vi to quoc, nay lai phai nam duoi dat lanh co doc, khong nguoi khoi huong cham soc, sau khi ban bac voi cac dong chi trong chi hoi cuu chien binh Yen Hoa, ong Lap, ong Hung da gui toan bo nhung gi thu thap duoc ve 26 ngoi mo tren len UBND  xa Hung Dong, Thanh doi Vinh, Tinh doi Nghe An, So LD-TB&XH Nghe An, hoi Cuu chien binh Hung Dong, Thanh hoi Cuu chien binh Vinh, Tinh hoi Cuu chien binh Nghe an va Phong LD-TB&XH Vinh, cung nhu gui ve cac dia chi ghi tren mo va doi cau tra loi.

 

Mot nam, hai nam roi 6 nam troi qua, cac ong khong nhan duoc hoi am. Duy chi co gia dinh liet si Ho Ai (o xa Quang Loi, huyen Quang Dien, Thua Thien Hue) den va dua liet si  Ai ve que an tang; ngoai ra co mot liet si  nua cung duoc tro ve voi nguoi than nam 2006.

 

Thang 7/2009, ong Lap tiep tuc gui ho so di cac co quan  chuc nang ve thuc trang nhung ngoi mo liet si  tren.

 

Ong Bui Nguyen Lan - Giam doc  So LD-TB&XH Nghe An  - cho biet: So da nhan duoc ho so cua ong Lap gui den va da chi dao thanh pho  xem xet, ra soat ho so. Neu dung la mo liet si  se quy tap ve nghia trang liet si  thanh pho.  

Nhung ngoi mo liet si  bi bo quen, de mac cho thoi gian  va nang mua pha huy.

 

Giai thich cho viec ho so da nhan duoc tu nam 2002 nhung den thoi diem nay moi bat dau ra soat, kiem tra, ong Lan cho biet: “Nam 2002, So cung da nhan duoc ho so va giao cho Phong LD-TB&XH TP Vinh giai quyet. Nhung co le do Nghi dinh 28 ve nguoi co cong cua Bo LD-TB&XH (nam 1995) neu ro khong duoc di doi cac phan mo liet si  trong cac nghia trang nen thanh pho  da khong lam. Hien nay, Nghi dinh 28 da duoc sua doi thanh Nghi dinh 51, cho phep di doi cac phan mo, nen thanh pho  moi giai quyet duoc.

 

Anh Nguyen Van Tu, chuyen vien Phong LD-TB&XH thanh pho  Vinh cho biet: "Sau khi nhan duoc ho so, Phong da bao cao xin y kien chi dao cua UBND  thanh pho  Vinh va phoi hop voi Ban chi huy quan su  thanh pho  cung UBND  phuong Quan Bau, Chi Hoi Cuu chien binh khoi 11, phuong Quan Bau, truc tiep  kiem tra thuc te cac ngoi mo tai nghia trang Me Me; dong thoi lam viec  voi UBND xa Hung Dong de co them thong tin.

Ong Nguyen Van Lap va mot so cuu chien binh khac hang ngay van den cham soc cho nhung phan mo liet si  bi lang quen o nghia trang Me Me.

Qua ket qua kiem tra va bao cao cua UBND  xa Hung Dong va Hoi Cuu chien binh phuong Quan Bau thi do la mo cua nhung nguoi mat tu truoc nam 1961, duoc chuyen ve tu nhieu noi, quy tap thanh mot diem. Theo nhung nguoi cao tuoi noi day thi khu vuc  nay hoi chien tranh  co benh xa cua bo doi dong quan tai day. Can cu vao cac thong tin  tren bia mo, doi chieu voi cac van ban phap quy cua Nha nuoc  thi chua du co so khang dinh cac ngoi mo tai nghia trang Me Me la mo liet si  de giai quyet theo quy dinh  hien hanh.

 

Dong thoi Phong LD-TB&XH TP Vinh da tham muu cho UBND  thanh pho, So LD-TB&XH va Bo Chi huy quan su  tinh Nghe An  lap thong bao  theo cac thong tin  ghi tren cac bia mo gui den So LD-TB&XH, Bo Chi huy quan su  cac tinh tren va de nghi cac So cua cac tinh nay cho kiem tra, ra soat, sao luc ho so luu tru  cua cac doi tuong de co co so khang dinh thong nhat.

 

Neu dung cac ngoi mo tren la mo liet si  se phoi hop voi cac tinh do thuc hien dung quy dinh tai Thong tu lien tich so 14/2009 ngay 18/5/2009 cua Bo LD-TB&XH, Bo Tai chinh  ve cong tac  tim kiem, quy tap hai cot liet si, quan ly mo, nghia trang, dai tuong niem va bia ghi ten liet si".
Sponsored links:

Theo DANTRI.COM.VN

Updated: 22/07/2009 | Views: 53 | Comments: 0

Read full: 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky

Post your comment about 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky go to this page.

Read more about 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky

Your comment will be displayed here 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky. Comment title 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky . 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky Tin Tuc Do Day in category Nhip Song Xa Hoi.

Comments on 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky!

Ban co y kien gi ve bai viet 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet 26 mo liet si bi lang quen gan nua the ky ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.56.93.192, 07 February, 2013 22:05:05 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).