5 kieu toc don gian cho nam moi.

PhanVien.Com . Bai Viet . Phong Cach Thoi Trang . Thoi Trang Cho Toc . 5 kieu toc don gian cho nam moi.

5 kieu toc don gian cho nam moi

 - 5 kiẻu làm tóc don giản và hoàn toàn có thẻ tụ làm ỏ nhà duói day sẽ giúp bạn làm mói duọc hình ảnh của mình khi gạp bạn bè mà khong mát quá nhièu thòi gian..

5 kieu toc don gian cho nam moi - Ban co dau.
5 kieu toc don gian cho nam moi - Ban khong dau.
Sponsored links:

5 kieu toc don gian cho nam moi.

Kiẻu tóc này don giản và phù họp vói nhũng bạn gái có mái tóc xoan lọn lón. Diẻm nhán của  chúng là viẹc sủ dụng rát nhièu kẹp tam dẻ trang trí.

Dàu tien, bạn rẽ ngoi lẹch và chải tóc. Sủ dụng mọt chút gel mèm có duõng dẻ giũ nép và duõng tóc. Dùng day nhỏ buọc nủa dàu và dùng thạt nhièu kẹp tam vùa trang trí vùa tạo kiẻu và giũ nép ỏ mọt ben mái. Kẹp tam duọc dùng nhu phụ kiẹn làm dẹp cho tóc nen bạn có thẻ thoái mái lụa chọn nhũng chiéc kẹp láp lánh, màu sác rục rõ hay có kim tuyén.

2. Kiẻu tóc xoán hai ben nhu của Rachel McAdams

Kiẻu tóc cỏ diẻn nhu của Rachel McAdams vãn thu hút bát cháp “tuỏi thọ” của nó.

Làm theo nhũng buóc duói day là bạn có thẻ tụ tạo kiẻu tóc này cho mình ỏ nhà ròi:

- Rẽ ngoi giũa và chải tóc vè hai ben.

- Láy phàn tóc sát mai ben trái, xoán và dùng kẹp dẻ có dịnh. Tiép tục lạp lại quá trình vói phàn tóc ben phải.

- Dùng gel dẻ giũ nép.

Khong càn phải có mái tóc xoan nhu Rachel bạn mói có thẻ thục hiẹn duọc kiẻu tóc này. Áp dụng nhũng buóc tren vói mái tóc thảng bạn cũng sẽ có duọc kiẻu tóc rát dáng yeu.

3. Kiẻu nủa dàu chải bòng nhu của America Ferrera

Vãn là kiẻu buọc nủa dàu quen thuọc nhung duọc America Ferrera chải bòng len và giũ nép bàng gel cúng. Kiẻu tóc này mang dén cho co vẻ tinh nghịch rạng rõ, thạm chí giúp America an gian duọc vài tuỏi.

Dẻ chuản bị kiẻu tóc này bạn sẽ khong mát quá hai phút dau.

4. Kiẻu tóc vén sau tai cài hoa nhu Jennie Garth

Kiẻu tóc mo phỏng mái tóc bòng bènh của nhũng co gái Hawaii vui tuoi cuòng nhiẹt. Rát don giản, bạn chỉ càn rẽ ngoi lẹch, chải và vén tóc sau tai ròi chọn mọt bong hoa cài tóc thạt lón, màu "angro" vói trang phục và dọ tuỏi của bạn.

Jennie Garth chọn mọt bong hoa lón màu den rát phù họp vói chiéc váy dạ họi lẹch vai của mình. Hon nũa, vói dọ tuỏi 40, mọt bong hoa cài tóc có màu hòng hay vàng có lẽ hoàn khong phù họp vói co.

5. Kiẻu tóc duoi ngụa xoán nhu Kate  Beckinsale

Kiẻu tóc này hoi phúc tạp hon mọt chút nhung bạn vãn có thẻ làm duọc néu làm dúng nhu các buóc huóng dãn.

- Dàu tien chải và buọc tóc duoi ngụa. Dọ cao nào là tùy sỏ thích của bạn.

- Chia phàn tóc dã buọc làm hai phàn bàng nhau. Láy phàn tóc ben phải, xoán nhẹ và lỏng tay vài vòng (tùy thuọc dọ dài tóc của bạn) dẻ tạo dọ rủ. Dùng kẹp ghim dẻ có dịnh phàn duoi tóc vào sát day buọc tóc. Làm tuong tụ vói phàn tóc ben trái, có dịnh phàn duoi tóc tại vị trí dã có dịnh phàn duoi tóc ben phải. Dùng them kẹp ghim néu càn thiét dẻ giũ nép.

Chúc bạn thành cong.

Sponsored links:

Theo TUOITRE.COM.VN

Updated: 04/01/2010 | Views: 338 | Comments: 0

Read full: 5 kieu toc don gian cho nam moi

Post your comment about 5 kieu toc don gian cho nam moi go to this page.

Read more about 5 kieu toc don gian cho nam moi

Your comment will be displayed here 5 kieu toc don gian cho nam moi. Comment title 5 kieu toc don gian cho nam moi . 5 kieu toc don gian cho nam moi Phong Cach Thoi Trang in category Thoi Trang Cho Toc.

Comments on 5 kieu toc don gian cho nam moi

Hien tai chua co binh luan nao ve bai viet 5 kieu toc don gian cho nam moi!

Ban co y kien gi ve bai viet 5 kieu toc don gian cho nam moi nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet 5 kieu toc don gian cho nam moi ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.74.32, 17 February, 2013 10:43:38 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).