Truong mam non Newstar.

PhanVien.Com . Bai Viet . Tam Su Ban Doc . Tam Su Cua Ban Doc . Truong mam non Newstar.

Truong mam non Newstar

Co the noi toi la nguoi kha may man hon cac phu huynh co con tu ky khac khi co duoc mot cong viec tot va co quan toi rat thong cam khi con toi duoc chan doan tu ky: co quan toi la mot du an cua My - mot trong cac quoc gia co be day kinh nghiem ve tu ky, va con toi khong phai la truong hop tu ky dau tien, truoc do, da co mot truong hop cua mot anh chuyen gia nguoi My..

Truong mam non Newstar - Ban co dau.
Truong mam non Newstar - Ban khong dau.
Sponsored links:

Truong mam non Newstar.

Tim dau mai truong cho tre tu ky?

Toi xin bat dau bang chinh cau chuyen cua toi, va ve dia phuong cua toi: Thu do  Ha Noi.

 

Moi nguoi luon an ui toi la chau dang tien bo, chau bat dau noi roi, thi se noi tot dan, se di hoc duoc lop 1... Co le, moi nguoi chi nghi (va thuc long mong muon cho me con toi) rang … roi chau se di hoc duoc. Xin noi them la cung co 1 chau o co quan  toi bi khiem thinh, phai deo may tro thinh, co xuat phat diem luc 2-3 tuoi tuong doi giong nhu con toi, va sau mot vai nam mau giao vat va, hien chau da sap len lop 5 tai truong Xa Dan. (Va con toi hien cung dang theo hoc chinh tai truong hoa nhap Xa Dan, va cac co giao  hay dua la: mot tre tu ky kho bang muoi tre khiem thinh).

Va co le, moi nguoi deu nghi dua con tu ky cua toi cung nhu em be khiem thinh no. Chi khi toi lang le lau nhung giot nuoc mat, chuc mung nhung be bang tuoi o van phong  toi xung xinh chuan bi cho khai giang nam hoc dau tien cua tieu hoc, va con toi van hoc lai mau giao, thi co le cac dong nghiep cua toi moi chat vat di den ket luan: tu ky dau chi don gian nhu vay!

Hay cung toi phan tich  tai sao tre tu ky kho duoc den truong va tim ra giai phap.

I. TAI SAO TRE TU KY PHAI DI HOC?

Khi co dua con khuyet tat, co le van de dua ra la “nuoi tha” hay “nuoi nhot” – toi rat xin loi vi cach dung tu nay, toi la mot phu huynh tre khuyet tat, nen khong co y ton hai cac con. Day chi la mot cach vi ve khong gian xa hoi  cho tre.

“Nuoi nhot” duoc hieu nhu mot dua tre rat it duoc ra ngoai, chi quanh quan trong nha, vi viec dua tre ra ngoai qua phuc tap, mat cong suc, gia dinh  co the thue gia su ve day con trong nha... Nguoi ngoai rat it ve su ton tai hay cuoc song  cua dua be do.

“Nuoi tha” nghia la cho tre ra xa hoi  de hoa nhap, thich nghi, ma quan trong  nhat la di hoc.

Tu ky tuy khong co thuoc chua, nhung lai co nhieu tien bo khi duoc day do, tiep xuc, va cham xa hoi. Mat khac, da phan tre tu ky khong chap nhan mot cuoc song  nham chan quanh quan goc nha, hay sinh ra cau gat, hanh vi te hai... Nhu vay, vi su tien bo cua tre, cung nhu dem lai hanh phuc  cho tre, tre tu ky phai duoc di hoc.

II. KHONG PHAI TRE TU KY NAO MUON DI HOC CUNG DUOC DEN TRUONG!

1. Tieu chi nao de duoc nhan hoc: De xet co duoc nhan hoc hay khong, toi xin dua ra 2 tieu chi chu yeu nhat la: 1. Co nhan thuc duoc hay khong va 2. Hanh vi co anh huong den lop hay khong?

2. Cac loai truong cho tre tu ky: Truong gom truong binh thuong, truong (hoac lop) chuyen biet va truong hoa nhap noi tre binh thuong va tre khuyet tat hoc chung. Ha Noi co 3 truong cong lap cho tre khuyet tat khiem thi, khiem thinh va cham phat trien tri tue la Nguyen Dinh Chieu, Xa Dan va Binh Minh, tuy nhien, do la truong cua thanh pho  nen cung hay qua tai, kha nang xin hoc la rat thap.

3. Co hoi di hoc mam non cua tre tu ky: O lua tuoi 2-3, theo toi nghi, tre tu ky van con co co hoi di hoc va day la thoi diem co hoi di hoc cao nhat, tai cac truong mam non binh thuong hoac cac truong chuyen biet ma hien co kha nhieu. Hon nua, dac thu hoc mau giao la phu thuoc vao viec co hanh vi anh huong den lop hay khong, chu khong phai la co tiep thu duoc het chuong trinh  hoc hay khong. Nhung dau hieu tu ky ban dau (tam 15 thang tro len) khong han du nghiem trong de tuoc di co hoi di hoc lop binh thuong, tuy nhien co mot so cha me chi cho con di hoc hoa nhap nua ngay, nua ngay con lai danh cho can thiep, hoac gui con di hoc chuyen biet voi hy vong trang bi cap toc cho con nhung ky nang, hieu biet de sau nay di hoa nhap. Tuy nhien, o tam 4-6 tuoi, co hoi hoc hoa nhap cua mot so tre tu ky da giam di nhieu, chu yeu la do hanh vi tre khong phu hop, chu khong phai do chau khong theo kip chuong trinh  mau giao.

4. Co hoi di hoc o cap Tieu hoc: Tieu hoc la cap hoc co the coi la mot buoc nhay lon, khac biet rat nhieu so voi mau giao. Tu tieu hoc tro len, hanh vi va nhan thuc deu duoc coi trong.

O cap tieu hoc, chi co truong binh thuong cong lap va tu thuc, va 3 truong cho khuyet tat cua nha nuoc. Chua co truong tieu hoc  dac biet, mac du mot so trung tam  tu nhan co day van hoa, nhung toi khong ro nhu vay co duoc coi la hoc tieu hoc dac biet hay khong, hay don thuan chi la day van hoa.

Toi xin chia nho hai tieu chi nhu trong bang tron sau (ghep cap nhan thuc - hanh vi):

Hai tieu chi cua tre tu ky 1. Nhan thuc tot hon trung binh (4 diem)* 2. Nhan thuc trung binh (3 diem)

3. Nhan thuc hoi cham

2 diem

4. Nhan thuc rat cham

1 diem

A. Hanh vi tuong doi binh thuong, khong anh huong den lop -3 diem ** 7 6 5 4 B. Hanh vi anh huong den lop mot chut – 2 diem 6 5 4 3 C. Hanh vi rat anh huong den lop – 1diem 5 4 3 2

Toi khong phai la mot nha nghien cuu  va cung chi co mot quy thoi gian  eo hep de viet bai nay, nen cach chia bang nhu tren co the rat so sai. Tuy nhien, toi hy vong no van phan anh duoc tuong doi ve cuc dien tinh hinh.

Chu giai:

* Co tai lieu  noi 10% tre tu ky co biet tai nao do. Dung la mot so tre co nhung kha nang dac biet, vi du tu biet doc (doc tron, khong danh van), xep hinh gioi, tinh nham sieu nhanh, v.v… Tuy nhien, cac kha nang nay da phan khong lien quan den noi dung  chuong trinh  hoc tieu hoc, va co nhung biet tai mai sau nay moi duoc hinh thanh. Con tren thuc te, rat nhieu tre tu ky di kem cham phat trien tri tue.

Diem cao nhat cho nhan thuc cua tre tu ky la 4 diem, bang voi tre binh thuong.

** Tre tu ky co nhieu kho khan trong giao tiep, lien lac... Do vay, hanh vi xu su cua tre tu ky luon la diem yeu chu khong phai diem manh. Tham chi, tre co the rat ngoan, nhung lai co nhung hanh vi giong nhu mot tre hu. Do do, muc do hanh vi tot nhat co le chi o muc trung binh, duoc 3 diem, it hon tre binh thuong 1 diem.

Ket qua nhu sau

Neu lay tre binh thuong lam moc, thi mot tre se duoc nhan hoc neu hieu biet o muc khoang trung binh va hanh vi o muc tuong doi binh thuong – ap vao bang tren, nghia la muc cua o A2 – 6 diem.

Tuc la, so tre co the di hoc chi co the roi vao cac o co it nhat 6 diem, hay chi co 3 o A1, A2 va B1. Tren thuc te, so tre nay tuong doi hiem.

Tre roi vao cac o 5 diem (A3, B2 va C1) se kho khan khi theo hoc, co the duoc nhan hoc, nhung kha nang bam lop thap, neu co the di hoc thi chi hoc duoc mot vai nam. Do tuoi di hoc cua tre tu ky co the cao hon tre binh thuong, da phan vi can them mot vai nam de trang bi nhung kien thuc  can thiet truoc khi hoc tieu hoc.

Tong cong nhom tre co the di hoc tieu hoc (dat 5 diem tro len) chi chiem khoang 30%

Tre o cac o 4 diem (B3, C2) hau nhu khong co kha nang den truong.

Voi 2 diem, tre o o C3 chi co the den truong chuyen biet, hoac o nha.

Vay, ty le co the di hoc tieu hoc la 30%, nghia la cu 100 tre tu ky, thi co khoang 70 tre khong duoc hoc tieu hoc. Tham chi, nhieu phu huynh cho rang con so nay qua cao so voi thuc te. Ai co the khong xot xa khi nghi den 70 dua tre nay?

5. Co hoi di hoc o cap PHCS, PHTH va cac bac hoc cao hon: Chuong trinh  kho hon nhieu, yeu cau doc lap  cao hon nhieu. Hon nua, tam sinh ly o do tuoi nay cung phuc tap hon rat nhieu, tinh canh tranh, chu nghia cai “toi” dam net hon, lam cho kha nang den truong cua tre tu ky cang thap.

III. NGUYEN VONG

Voi tu cach la phu huynh Ha Noi, toi xin tom tat mot so nguyen vong sau danh rieng cho Ha Noi (vi moi dia phuong co the co dac thu khac nhau):

1. O cap tieu hoc tro len: Mo cac lop hoc hoa nhap tai cac truong san co. Co the moi quan/huyen se chi dinh mot hoac mot vai truong co lop hoa nhap. Lop hoa nhap se co sy so thap hon va co them co giao  dac biet de ho tro cac con hoc tap va hoa nhap.

2. Nhin chung, nen tang cuong tap huan giao vien  ve giao duc dac biet va hoa nhap cho tre khuyet tat. Co chinh sach uu ai cho cac giao vien  dac biet.

3. Tao dieu kien cho cac truong tu nhan tre khuyet tat, vi du uu dai ve thue, chinh sach...

4. Keu goi hoc sinh  yeu thuong, giup do tre khuyet tat. Co the thong qua viec tuyen duong, dua ra danh hieu “Nguoi ban than thien cua tre khuyet tat”, khen thuong, cong diem...

5. Xay moi mot truong cong lap cho tre tu ky tai Ha Noi, dap ung nhu cau cua phan dong tre tu ky tai Thu do. Tai Ha Noi, da co truong Nguyen Dinh Chieu cho tre khiem thi, truong Binh Minh cho tre cham phat trien tri tue va truong Xa Dan cho tre khiem thinh. Voi su phuc tap cua tu ky, chung toi  thiet tha mong Dang  va Chinh phu  xay dung  them mot ngoi truong cong lap cho tre tu ky.

Theo kinh nghiem  cua ca nhan  toi, mo hinh cua truong cam diec Xa Dan la rat thanh cong  va phu hop. Buoc dau, truong se duoc to chuc nhu sau:

La truong Cong lap va Lien thong tu Mau giao den Tieu hoc (sau nay la THCS).

5.1 Mau giao: Hoa nhap 100%, tre binh thuong hoc cung tre tu ky.

5.2 Tien tieu hoc: La buoc dem giup tre vung vang truoc khi vao lop 1

5.3 Tieu hoc hoa nhap: thiet ke  lop nho, co giao vien  dac biet, hoc theo chuong trinh  chung cua Bo

5.4 Tieu hoc chuyen biet: cho tre khong theo duoc chuong trinh  chung cua Bo.

Nhan van la diem nhan cua mo hinh truong cho tre khuyet tat nay, noi tre tu ky la doi tuong uu tien va duoc cham soc, giup do, che cho. Mo hinh nay co the don nhan tat ca cac chau tu ky o moi muc do, tao cho cac con mot moi truong  vua suc va it cang thang tam ly. Cha me tre khuyet tat cung duoc nhe nhom, yen tam khi gui con vao mo hinh nay.

Hon nua, tu ky hien la mot van de nong tren toan the gioi  va co le, cung khong lau nua o Viet Nam, nen truong cung se nhan duoc rat nhieu uu ai va ho tro cua cac ca nhan, doanh nghiep, to chuc trong ngoai nuoc.

HTKT, Phu huynh CLB  Gia dinh  Tre Tu ky Ha Noi

 
Sponsored links:

Theo VNEXPRESS.NET

Updated: 04/06/2010 | Views: 103 | Comments: 1

Read full: Truong mam non Newstar

Post your comment about Truong mam non Newstar go to this page.

Read more about Truong mam non Newstar

Your comment will be displayed here Truong mam non Newstar. Comment title Truong mam non Newstar . Truong mam non Newstar Tam Su Ban Doc in category Tam Su Cua Ban Doc.

Comments on Truong mam non Newstar

By GiangNV, IP: 117.1.*.*, 10/6/2010 09:53 GMT +0700
Truong mam non Newstar : http://newstar.edu.vn
Dia chi : So 32, ngo 204, duong Tran Duy Hung, Tp.Ha Noi.
Email : admin@newstar.edu.vn

Ban co y kien gi ve bai viet Truong mam non Newstar nay? Hay goi suy nghi, binh luan, danh gia, loi khuyen ... cua ban ve bai viet Truong mam non Newstar ban tai day.

Tin Tuc Online - Bai Moi

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 115.78.122.171, 17 February, 2013 20:02:13 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).