Bài Viết RSS Feed.

PhanVien.Com . Bài Viết . Bài Viết RSS Feed.

Online Resource - RSS

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Online Resources - Just Published
Online Resources - New comments
Online Resources - Most views
Online Resources - Monthly most views

Bạn Bè - Tình Yêu RSS.

Bạn Bè - Tình Yêu - Just Published
Bạn Bè - Tình Yêu - New comments
Bạn Bè - Tình Yêu - Most views
Bạn Bè - Tình Yêu - Monthly most views

Công Nghệ Thông Tin RSS.

Công Nghệ Thông Tin - Just Published
Công Nghệ Thông Tin - New comments
Công Nghệ Thông Tin - Most views
Công Nghệ Thông Tin - Monthly most views

Chuyện Của Ngôi Sao RSS.

Chuyện Của Ngôi Sao - Just Published
Chuyện Của Ngôi Sao - New comments
Chuyện Của Ngôi Sao - Most views
Chuyện Của Ngôi Sao - Monthly most views

Everything Automobile RSS.

Everything Automobile - Just Published
Everything Automobile - New comments
Everything Automobile - Most views
Everything Automobile - Monthly most views

Hạnh Phúc Gia Đình RSS.

Hạnh Phúc Gia Đình - Just Published
Hạnh Phúc Gia Đình - New comments
Hạnh Phúc Gia Đình - Most views
Hạnh Phúc Gia Đình - Monthly most views

Học Tập Nghiên Cứu RSS.

Học Tập Nghiên Cứu - Just Published
Học Tập Nghiên Cứu - New comments
Học Tập Nghiên Cứu - Most views
Học Tập Nghiên Cứu - Monthly most views

Kiến Thức Khoa Học RSS.

Kiến Thức Khoa Học - Just Published
Kiến Thức Khoa Học - New comments
Kiến Thức Khoa Học - Most views
Kiến Thức Khoa Học - Monthly most views

Nghệ Thuật Ẩm Thực RSS.

Nghệ Thuật Ẩm Thực - Just Published
Nghệ Thuật Ẩm Thực - New comments
Nghệ Thuật Ẩm Thực - Most views
Nghệ Thuật Ẩm Thực - Monthly most views

Phong Cách Thời Trang RSS.

Phong Cách Thời Trang - Just Published
Phong Cách Thời Trang - New comments
Phong Cách Thời Trang - Most views
Phong Cách Thời Trang - Monthly most views

Sức Khỏe Và Đời Sống RSS.

Sức Khỏe Và Đời Sống - Just Published
Sức Khỏe Và Đời Sống - New comments
Sức Khỏe Và Đời Sống - Most views
Sức Khỏe Và Đời Sống - Monthly most views

Sinh Viên Việt Nam RSS.

Sinh Viên Việt Nam - Just Published
Sinh Viên Việt Nam - New comments
Sinh Viên Việt Nam - Most views
Sinh Viên Việt Nam - Monthly most views

Tâm Sự Bạn Đọc RSS.

Tâm Sự Bạn Đọc - Just Published
Tâm Sự Bạn Đọc - New comments
Tâm Sự Bạn Đọc - Most views
Tâm Sự Bạn Đọc - Monthly most views

Tạp Chí Bóng Đá RSS.

Tạp Chí Bóng Đá - Just Published
Tạp Chí Bóng Đá - New comments
Tạp Chí Bóng Đá - Most views
Tạp Chí Bóng Đá - Monthly most views

Tạp Chí Kinh Doanh RSS.

Tạp Chí Kinh Doanh - Just Published
Tạp Chí Kinh Doanh - New comments
Tạp Chí Kinh Doanh - Most views
Tạp Chí Kinh Doanh - Monthly most views

Thông Tin Âm Nhạc RSS.

Thông Tin Âm Nhạc - Just Published
Thông Tin Âm Nhạc - New comments
Thông Tin Âm Nhạc - Most views
Thông Tin Âm Nhạc - Monthly most views

Thông Tin Du Lịch RSS.

Thông Tin Du Lịch - Just Published
Thông Tin Du Lịch - New comments
Thông Tin Du Lịch - Most views
Thông Tin Du Lịch - Monthly most views

Thông Tin Thể Thao RSS.

Thông Tin Thể Thao - Just Published
Thông Tin Thể Thao - New comments
Thông Tin Thể Thao - Most views
Thông Tin Thể Thao - Monthly most views

Thông Tin Điện Ảnh RSS.

Thông Tin Điện Ảnh - Just Published
Thông Tin Điện Ảnh - New comments
Thông Tin Điện Ảnh - Most views
Thông Tin Điện Ảnh - Monthly most views

Thế Giới Di Động RSS.

Thế Giới Di Động - Just Published
Thế Giới Di Động - New comments
Thế Giới Di Động - Most views
Thế Giới Di Động - Monthly most views

Thư Giãn Giải Trí RSS.

Thư Giãn Giải Trí - Just Published
Thư Giãn Giải Trí - New comments
Thư Giãn Giải Trí - Most views
Thư Giãn Giải Trí - Monthly most views

Tin Tức Đó Đây RSS.

Tin Tức Đó Đây - Just Published
Tin Tức Đó Đây - New comments
Tin Tức Đó Đây - Most views
Tin Tức Đó Đây - Monthly most views

Tuổi Mực Tím RSS.

Tuổi Mực Tím - Just Published
Tuổi Mực Tím - New comments
Tuổi Mực Tím - Most views
Tuổi Mực Tím - Monthly most views

Tuổi Trẻ Online RSS.

Tuổi Trẻ Online - Just Published
Tuổi Trẻ Online - New comments
Tuổi Trẻ Online - Most views
Tuổi Trẻ Online - Monthly most views

Vietnam News Online RSS.

Vietnam News Online - Just Published
Vietnam News Online - New comments
Vietnam News Online - Most views
Vietnam News Online - Monthly most views
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2006 - 2011 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: 10 July, 2011 15:33:34 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).